رشد ۳۷ درصدی نفر ساعت آموزش در شرکت گاز استان اصفهان

رشد ۳۷ درصدی نفر ساعت آموزش در شرکت گاز استان اصفهان

پایگاه خبری دنیای اسرار رشد ۳۷ درصدی نفر ساعت آموزش در شرکت گاز استان اصفهان بیش از ۱۳۱ هزار نفر ساعت آموزش پرسنل شرکت گاز استان اصفهان  طی سال ۹۶ برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، بالغ بر ۴۲۶ دوره آموزشی به میزان ۱۳۱٫۷۴۴ نفر ساعت  برای کارکنان شرکت گاز استان

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان