دسته بندی:

فولاد مبارکه از راه‌کارهای قانونی برای مقابله با تحریم ها استفاده می‌کند

پایگاه خبری دنیای اسرار: مدیرعامل فولاد مبارکه اصفهان تصریح کرد: فولاد مبارکه از راه‌کارهای قانونی برای مقابله با تحریم ها استفاده می‌کند مدیرعامل فولاد مبارکه دربارۀ تحریم فولاد مبارکه از ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

تأکیدمدیرعامل فولاد مبارکه بر مطالعۀ بیشتر بازارهای داخلی و جهانی و تنوع محصولات

پایگاه خبری دنیای اسرار: تأکیدمدیرعامل فولاد مبارکه بر مطالعۀ بیشتر بازارهای داخلی و جهانی و تنوع محصولات مدیرعامل فولاد مبارکه در جلسۀ کمیتۀ مدیریت شرکت، پس از استماع گزارش مدیران ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

دست یابی فولاد مبارکه به سطح زرین جایزۀ جهانی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا (EFQM)

پایگاه خبری دنیای اسرار: دست یابی فولاد مبارکه به سطح زرین جایزۀ جهانی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا (EFQM) برای اولین بار در کشور و پس از ارزیابی ارزیابان بنیاد مدیریت ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

در مجمع عمومی عادی سالانۀ شرکت فولاد مبارکه مطرح شد

پایگاه خبری دنیای اسرار در مجمع عمومی عادی سالانۀ شرکت فولاد مبارکه مطرح شد: سال ۱۳۹۶ درخشان ترین سال مالی شرکت فولاد مبارکه به لحاظ تولید و سودآوری     ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

مدیرعامل فولاد مبارکه: اقتصاد مقاومتی در صنعت فولاد اتفاق افتاده است

پایگاه خبری دنیای اسرار مدیرعامل فولاد مبارکه: اقتصاد مقاومتی در صنعت فولاد اتفاق افتاده است بهرام سبحانی درخصوص شرایط فعلی اقتصاد کشور و لزوم پیاده سازی اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: ادامه خبر

منتشر شده در