پیش بینی ۷۰ پروژه برای احیای بافت تاریخی و گردشگری منطقه سه

پیش بینی ۷۰ پروژه برای احیای بافت تاریخی و گردشگری منطقه سه

پایگاه خبری دنیای اسرار: مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان خبر داد: پیش بینی ۷۰ پروژه برای احیای بافت تاریخی و گردشگری منطقه سه مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان گفت: وجود ۴۲ مرکز تاریخی و گردشگری و بیش از ۱۰۰ خانه تاریخی در منطقه سه شهرداری این منطقه را صاحب ویژگی های خاصی کرده است که

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان