معابر منطقه ۱۵ برای معلولان هموار شد

معابر منطقه ۱۵ برای معلولان هموار شد

پایگاه خبری دنیای اسرار   معابر منطقه ۱۵ برای معلول معابر منطقه ۱۵ برای معلولان هموار شد مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان از مناسب سازی معابر عمومی این منطقه به منظور ایجاد محیطی مناسب و ایمن برای استفاده شهروندان و به ویژه افراد دارای معلولیت خبر داد. به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان،

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان