بسیجیان باید همچون سال های دفاع مقدس در جنگ اقتصادی نیز پیشرو و فعال باشند

بسیجیان باید همچون سال های دفاع مقدس در جنگ اقتصادی نیز پیشرو و فعال باشند

پایگاه خبری دنیای اسرار بسیجیان باید همچون سال های دفاع مقدس در جنگ اقتصادی نیز پیشرو و فعال باشند مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: اداره اوقاف و امور خیریه در جنگ اقتصادی با تشکیل اتاق جنگ اقتصادی نقش فعالی را ایفا می کند. به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان