کسب ۷ رتبه برتر توسط اصفهانی ها در مرحله کشوری مسابقات قران کریم

کسب ۷ رتبه برتر توسط اصفهانی ها در مرحله کشوری مسابقات قران کریم

کسب ۷ رتبه برتر توسط اصفهانی ها در مرحله کشوری مسابقات قران کریم رئیس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: راه آورد مرحله کشوری چهل و یکیمن دوره مسابقات سراسری قرآن کریم برای استان اصفهان ۷ رتبه برتر در رشته های مختلف بود. به گزارش دنیای اسرار: یحیی قاسمی اظهار

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان