حضور ۲ میلیون زائر از ایران در پیاده‌روی اربعین

حضور ۲ میلیون زائر از ایران در پیاده‌روی اربعین

پایگاه خبری دنیای اسرار: رئیس ستاد مرکزی اربعین مطرح کرد: حضور ۲ میلیون زائر از ایران در پیاده‌روی اربعین رئیس ستاد مرکزی اربعین با اشاره به حضور۲ میلیون زائر از ایران در پیاده‌روی اربعین و افزایش ۱۰ برابری کاپوتاژ در این ایام، گفت: امسال هم‌زمان با پیاده‌روی اربعین ۲ هزار و ۹۱۱ سواری و ۲

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان