از سرگیری مرمت مسجد ۷۵۰ ساله مصری

از سرگیری مرمت مسجد ۷۵۰ ساله مصری

از سرگیری مرمت مسجد ۷۵۰ ساله مصری   طرح مرمت و بازسازی مسجد تاریخی «ظاهر بیبرس» در مصر که از سال ۲۰۱۱ متوقف شده بود، از سر گرفته شد. دنیای اسرار-تهران، «مصطفی وزیری» دبیرکل شورای عالی باستان‌شناسی از آغاز عملیات مرمت منبر و دیگر بخش‌های مسجد ظاهر بیبرس بر اساس معیارهای علمی جهانی خبر داد.«محمد