اولین کارگاه آموزشی تطهیر کنندگان استان اصفهان برگزار می شود

اولین کارگاه آموزشی تطهیر کنندگان استان اصفهان برگزار می شود

پایگاه خبری دنیای اسرار   اولین کارگاه آموزشی تطهیر کنندگان استان اصفهان برگزار می شود اولین کارگاه آموزشی تطهیرکنندگان (غسالان) استان اصفهان با هدف بهبود شرایط کاری این قشر و نیز آموزش احکام شرعی و مسائل بهداشتی به غسالان، پنجشنبه ۱۴ تیر ماه در محل تالار شهروند برگزار می شود. به گزارش اداره ارتباطات رسانه

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان