معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان استعفا کرد

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان استعفا کرد

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان استعفا کرد به گزارش پایگا ه خبری دنیای اسرار:تن اصفهان خسته است از آزمون های بسیار، از آمدن ها و رفتن ها، حتی اگر این رفتن ها در راستای اجرای قوانینی باشد که بذات خوب و شایسته است. ساختمان سرد و سنگی استانداری سالهای سال شاهد حضور کسانی

معاون استاندار اصفهان: امید را باید در دل مردم زنده کنیم

معاون استاندار اصفهان: امید را باید در دل مردم زنده کنیم

پایگاه خبری دنیای اسرار معاون استاندار اصفهان: امید را باید در دل مردم زنده کنیم معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان افزود: با حول و قوه الهی و با همدلی بیشتر و روحیه حماسی باید امید را در دل مردم بیدار کنیم. به گزارش دنیای اسراربه نقل ازایرنا، روابط عمومی استانداری اصفهان روز یکشنبه