معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان استعفا کرد

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان استعفا کرد

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان استعفا کرد به گزارش پایگا ه خبری دنیای اسرار:تن اصفهان خسته است از آزمون های بسیار، از آمدن ها و رفتن ها، حتی اگر این رفتن ها در راستای اجرای قوانینی باشد که بذات خوب و شایسته است. ساختمان سرد و سنگی استانداری سالهای سال شاهد حضور کسانی

معاون استاندار اصفهان: امید را باید در دل مردم زنده کنیم

معاون استاندار اصفهان: امید را باید در دل مردم زنده کنیم

پایگاه خبری دنیای اسرار معاون استاندار اصفهان: امید را باید در دل مردم زنده کنیم معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان افزود: با حول و قوه الهی و با همدلی بیشتر و روحیه حماسی باید امید را در دل مردم بیدار کنیم. به گزارش دنیای اسراربه نقل ازایرنا، روابط عمومی استانداری اصفهان روز یکشنبه

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان