تولید‌کننده می‌بایست حمایت شود تا بتواند ارتقای کیفی خود را در پی داشته باشد

تولید‌کننده می‌بایست حمایت شود تا بتواند ارتقای کیفی خود را در پی داشته باشد

معاون عمرانی و زیر بنایی سازمان‌منطقه آزاد کیش: تولید‌کننده می‌بایست حمایت شود تا بتواند ارتقای کیفی خود را در پی داشته باشد به گزارش دنیای اسرار:خانزادی بزرگترین ویژگی مناطق آزاد را فرایند تصمیم گیری آسان خواند و افزود:  به دلیل اینکه بروکراسی در این منطقه در حداقل‌ها قرار دارد و تفکرات سیاسی در  آن نقشی