افزایش بی‌رویه مهاجرت بذر حاشیه نشینی می‌پاشد/ بیکاری مهم‌ترین تهدید در شهرها

افزایش بی‌رویه مهاجرت بذر حاشیه نشینی می‌پاشد/ بیکاری مهم‌ترین تهدید در شهرها

افزایش بی‌رویه مهاجرت بذر حاشیه نشینی می‌پاشد/ بیکاری مهم‌ترین تهدید در شهرها جمالی نژاد عوامل تهدید‌کننده در حوزه پدافند غیرعامل در شهرهای بزرگ و کوچک را تشریح کرد. به گزارش  دنیای اسراربه نقل ازارک خبر: مهدی جمالی نژاد معاون عمران و توسعه شهری و روستایی وزارت کشور در دومین همایش ملی شهرداران و شورا‌های اسلامی

حمایت وزارت کشور از پروژه خط دو قطار شهری اصفهان

حمایت وزارت کشور از پروژه خط دو قطار شهری اصفهان

معاون عمرانی وزارت کشور خبر داد: حمایت وزارت کشور از پروژه خط دو قطار شهری اصفهان معاون عمرانی وزارت کشور گفت: وزارت کشور حمایت های لازم برای تسریع در اجرای پروژه خط دو قطار شهری اصفهان را انجام می دهد. دنیای اسرار: مهدی جمالی نژاد در حاشیه بازدید از عملیات اجرایی خط دو قطار شهری

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان