رشد ۲۴ درصدی تحویل کلاف گرم فولاد مبارکه به بازار داخلی

رشد ۲۴ درصدی تحویل کلاف گرم فولاد مبارکه به بازار داخلی

پایگاه خبری دنیای اسرار در چهارماهۀ اول سال جاری صورت گرفت:  رشد ۲۴ درصدی تحویل کلاف گرم فولاد مبارکه به بازار داخلی   محمود اکبری با اعلام این خبر اظهار کرد: به دنبال سیاست گذاری صورت گرفته جهت تأمین حداکثری نیاز صنایع پایین دستی کشور، میزان تحویل کالا به بازار داخل در چهارماهۀ اول سال

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان