دسته بندی:

بررسی ۳۷ مورد از موارد جاری ۵ شهر در کمیسون ماده ۵ استان اصفهان

پایگاه خبری دنیای اسرار   بررسی ۳۷ مورد از موارد جاری ۵ شهر در کمیسون ماده ۵ استان اصفهان به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی ادامه خبر

منتشر شده در