​دستفروشان کنار جاده خطری برای سلامت شهروندان

​دستفروشان کنار جاده خطری برای سلامت شهروندان

پایگاه خبری دنیای اسرار ​دستفروشان کنار جاده خطری برای سلامت شهروندان   به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان ، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان گفت : یکی از مواردی که در برهم خوردن آرامش جاده ها موثر است ، وجود دست

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان