امضای توافق نامه انتقال پساب تصفیه خانه فاضلاب فولادشهر و ایمانشهر به ذوب آهن اصفهان

امضای توافق نامه انتقال پساب تصفیه خانه فاضلاب فولادشهر و ایمانشهر به ذوب آهن اصفهان

پایگاه خبری دنیای اسرار معاون برنامه ریزی وتوسعه ذوب آهن اصفهان  خبر داد:    امضای توافق نامه انتقال پساب تصفیه خانه فاضلاب فولادشهر و ایمانشهر به ذوب آهن اصفهان معاون برنامه ریزی وتوسعه  ذوب آهن اصفهان در حاشیه مراسم امضای قراردادهای مشارکت بخش خصوصی در حوزه صنعت آب و فاضلاب با حضور معاون اول رئیس جمهور

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان