زنان را به دلیل شایستگی انتخاب کردیم، نه به دلیل زن بودن

زنان را به دلیل شایستگی انتخاب کردیم، نه به دلیل زن بودن

پایگاه خبری دنیای اسرار شهردار اصفهان مطرح کرد: زنان را به دلیل شایستگی انتخاب کردیم، نه به دلیل زن بودن شهردار اصفهان گفت: آنچه موجب سپردن پست های مدیریتی در این دوره مدیریت شهری به زنان شده، توانمندی و شایستگی آن ها است. زنان را به دلیل شایستگی انتخاب کردیم، نه به دلیل زن بودن

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان