افزایش ۵۸ درصدی تولید، فرصت‌های جدیدی را پیش‌روی شرکت قرار داده است

افزایش ۵۸ درصدی تولید، فرصت‌های جدیدی را پیش‌روی شرکت قرار داده است

پایگاه خبری دنیای اسرار مدیر عامل شرکت معادن زغال سنگ البرز شرقی: افزایش ۵۸ درصدی تولید، فرصت‌های جدیدی را پیش‌روی شرکت قرار داده است شرکت معادن زغال سنگ البرز شرقی که متعلق به ذوب آهن اصفهان است ، این روز ها شرایط خوبی را سپری می کند و در سال گذشته افزایش قابل توجه تولید

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان