اولین محموله تیرآهن H30 ذوب آهن اصفهان به خریدار تحویل داده شد

اولین محموله تیرآهن H30 ذوب آهن اصفهان به خریدار تحویل داده شد

پایگاه خبری دنیای اسرار تولید تیرآهن H30 برای اولین بار در کشور توسط ذوب آهن اصفهان اولین محموله تیرآهن H30 ذوب آهن اصفهان به خریدار تحویل داده شد تیرآهن H30 برای اولین بار در کشور توسط ذوب آهن اصفهان تولید شد و اولین محموله آن طی آیین ویژه ای با حضور مسئولین این شرکت ،

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان