دسته بندی:

تشکیل اولین جلسه انجمن خیریه فرهنگ مصرف بهینه آب با ابتکار استاندار اصفهان

برای نخستین بار در کشور صورت گرفت: تشکیل اولین جلسه انجمن خیریه فرهنگ مصرف بهینه آب با ابتکار استاندار اصفهان به گزارش دنیای اسرار:دکتر عباس رضایی در جلسه با خیرین ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

بهره برداری از ۳۰ پروژه در بخش آب و فاضلاب با اعتباری بیش از ۱۲۷۵میلیارد ریال

به مناسبت دهه فجر در آبفا اصفهان  صورت می گیرد بهره برداری از ۳۰ پروژه در بخش آب و فاضلاب با اعتباری  بیش از ۱۲۷۵میلیاردریال در دهه فجر ۳۰پروژه در ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

راه اندازی سامانه های ۱۵۲۲، ۱۲۲ و تله متری؛ دستاورد بزرگی برای صنعت آب و فاضلاب است

راه اندازی سامانه های ۱۵۲۲، ۱۲۲ و تله متری؛ دستاورد بزرگی برای صنعت آب و فاضلاب است دنیای اسرار:مدیر عامل آبفای گلستان از سامانه های ۱۵۲۲، ۱۲۲ و تله متری ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

افتتاح موسسه بین المللی توانمندسازی کارکنان صنعت آب و فاضلاب کشور

با حضور معاون تحقیقات و منابع انسانی وزیر نیرو صورت گرفت: افتتاح موسسه بین المللی توانمندسازی کارکنان  صنعت آب و فاضلاب کشور با حضور معاون تحقیقات و منابع انسانی وزیرنیرو ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

مدیریت مصرف آب به هفته صرفه جویی بسنده نشود

پایگاه خبری دنیای اسرار مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان در نشست خبری عنوان کرد:   مدیریت مصرف آب به هفته صرفه جویی بسنده نشود به گزارش دنیای اسرار:مدیرعامل ادامه خبر

منتشر شده در