شهردار اصفهان در برنامه گفتگوی هفته: واژه توقف پروژه ها، غلط است

شهردار اصفهان در برنامه گفتگوی هفته: واژه توقف پروژه ها، غلط است

پایگاه خبری دنیای اسرار شهردار اصفهان در برنامه گفتگوی هفته: واژه توقف پروژه ها، غلط است به گزارش دنیای اسرار: یک سال از آغاز به کار مدیریت جدید شهری گذشته، ١۵ مهر ٩۶ به عنوان شهردار اصفهان معرفی شدم، برخی از اقدامات انجام شده و برنامه های آینده را به اطلاع شهروندان می رسانم.  طی

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان