تدوین طرح جامع با رویکرد مشارکتی، اقدامی ارزشمند که باید سال ها پیش انجام می شد

تدوین طرح جامع با رویکرد مشارکتی، اقدامی ارزشمند که باید سال ها پیش انجام می شد

پایگاه خبری دنیای اسرار   رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان: تدوین طرح جامع با رویکرد مشارکتی، اقدامی ارزشمند که باید سال ها پیش انجام می شد   رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان گفت: تدوین طرح جامع بر اساس رویکرد مشارکتی، اقدامی ضروری و ارزشمند است که باید سال ها پیش

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان