نوجوانان در ۴ گوشه میدان نقش جهان نقالی می کنند/۲۴۰ دانش آموز مدارس مناطق کم برخوردار میهمان چهلستون و نقش جهان

نوجوانان در ۴ گوشه میدان نقش جهان نقالی می کنند/۲۴۰ دانش آموز مدارس مناطق کم برخوردار میهمان چهلستون و نقش جهان

نوجوانان در ۴ گوشه میدان نقش جهان نقالی می کنند/۲۴۰ دانش آموز مدارس مناطق کم برخوردار میهمان چهلستون و نقش جهان رئیس اداره امور فرهنگی سازمان فرهنگی – تفریحی شهرداری اصفهان گفت:‌ به مناسبت روز اصفهان یکم ساعت ۱۶ و سوم آذرماه ساعت ۹ صبح مقابل مسجد شیخ لطف الله، مسجد امام (ره)، عالی قاپو