زاون، سرمایه‌ای که جایگزین ندارد/جایزه زاون انگیزه‌ای برای جوانان فیلمساز است

زاون، سرمایه‌ای که جایگزین ندارد/جایزه زاون انگیزه‌ای برای جوانان فیلمساز است

پایگاه خبری دنیای اسرار   شهردار اصفهان: زاون، سرمایه‌ای که جایگزین ندارد/جایزه زاون انگیزه‌ای برای جوانان فیلمساز است شهردار اصفهان گفت: زاون قوکاسیان، شخصیتی تکرار نشدنی است اما جوانان فعالی که پا در عرصه هنر گذاشته اند می توانند جای خالی او را پر کنند. به گزارش ستاد خبری سی و یکمین جشنواره بین المللی

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان