دسته بندی:

زاون، سرمایه‌ای که جایگزین ندارد/جایزه زاون انگیزه‌ای برای جوانان فیلمساز است

پایگاه خبری دنیای اسرار   شهردار اصفهان: زاون، سرمایه‌ای که جایگزین ندارد/جایزه زاون انگیزه‌ای برای جوانان فیلمساز است شهردار اصفهان گفت: زاون قوکاسیان، شخصیتی تکرار نشدنی است اما جوانان فعالی ادامه خبر

منتشر شده در