دسته بندی:

تولیدکنندگان فولاد بیشترین اقدامات را در راستای استفادۀ بهینه از آب انجام داده‌اند

پایگاه خبری دنیای اسرار نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی: تولیدکنندگان فولاد بیشترین اقدامات را در راستای استفادۀ بهینه از آب انجام داده‌اند   نمایندۀ مردم لنجان در مجلس ادامه خبر

منتشر شده در