اکران فیلم مستند داستانی میرعماد در عمارت سعدی

اکران فیلم مستند داستانی میرعماد در عمارت سعدی

پایگاه خبری دنیای اسرار: اکران فیلم مستند داستانی میرعماد در عمارت سعدی حوزه هنری استان اصفهان و مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل شهرداری اصفهان به مناسبت هفته خوشنویسی مراسم فرش قرمز و اکران فیلم مستند داستانی میرعماد را جمعه این هفته برگزار می کند. به گزارش روابط عمومی حوزه هنری استان اصفهان، این فیلم

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان