حوادث، نخستین علت معلولیت کودکان در اصفهان است

حوادث، نخستین علت معلولیت کودکان در اصفهان است

پایگاه خبری دنیای اسرار حوادث، نخستین علت معلولیت کودکان در اصفهان است مدیرکل بهزیستی استان اصفهان گفت: حوادث نخستین علت معلولیت کودکان در اصفهان است که به طور آگاهانه یا از روی غفلت والدین دامن‌گیر کودکان می‌شود به گزارش دنیای اسرار:مرضیه فرشاد  در نشست خبری خود با اصحاب رسانه به مناسبت روز جهانی کودک با

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان