همایش استانی “سواد رسانه ای و اطلاعاتی” در کتابخانه مرکزی

همایش استانی “سواد رسانه ای و اطلاعاتی” در کتابخانه مرکزی

پایگاه خبری دنیای اسرار: همایش استانی “سواد رسانه ای و اطلاعاتی” در کتابخانه مرکزی همایش استانی “سواد رسانه ای و اطلاعاتی” با موضوع خانواده در کتابخانه مرکزی برگزار می شود. این همایش از سوی فرهنگسرای رسانه سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان با موضوع خانواده

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان