افتخاری دیگر برای اصفهان در چهارمین سال متوالی

افتخاری دیگر برای اصفهان در چهارمین سال متوالی

پایگاه خبری دنیای اسرار افتخاری دیگر برای اصفهان در چهارمین سال متوالی/ حوزه روابط عمومی جمعیت هلال استان اصفهان موفق به کسب سه رتبه برتر و دریافت لوح تقدیر و تندیس ویژه در جشنواره روابط عمومی های جمعیت هلال احمر سراسر کشور شد . به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان اصفهان، در اختتامیه

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان