اجرای طرح غربالگری سلامت بانوان فرهنگی

اجرای طرح غربالگری سلامت بانوان فرهنگی

پایگاه خبری دنیای اسرار: مدیرکل دفتر امور زنان وزارت آموزش و پرورش خبر داد: اجرای طرح غربالگری سلامت بانوان فرهنگی مدیرکل دفتر امور زنان وزارت آموزش و پرورش در این باره گفت: در نظر داریم طرح غربالگری زنان فرهنگی را در دو بخش ستادی و معلمان برای تشخیص سرطان‌های ویژه زنان و پیشگیری از آن،

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان