بیمه برای افراد فقیر است/ ۷۰درصد دریافتی ما هزینه حقوق می‌شود

بیمه برای افراد فقیر است/ ۷۰درصد دریافتی ما هزینه حقوق می‌شود

پایگاه خبری دنیای اسرار: وزیر بهداشت: بیمه برای افراد فقیر است/ ۷۰درصد دریافتی ما هزینه حقوق می‌شود وزیر بهداشت با اشاره به اینکه هفته گذشته در دانمارک نپذیرفتند که داروی گران قیمت کم اثر تحت پوشش بیمه قرار گیرد و آنجا همه تحسین کردند ولی در کشور ما این کار را تقبیح می‌کنند، گفت: بیمه

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان