دسته بندی:

دستان پُرِ وزیر بهداشت برای اصفهان، افتتاح ۲۴ طرح بهداشتی و درمانی

پایگاه خبری دنیای اسرار دستان پُرِ وزیر بهداشت برای اصفهان، افتتاح ۲۴ طرح بهداشتی و درمانی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سفر سه روزه خود به استان اصفهان ادامه خبر

منتشر شده در