دستان پُرِ وزیر بهداشت برای اصفهان، افتتاح ۲۴ طرح بهداشتی و درمانی

دستان پُرِ وزیر بهداشت برای اصفهان، افتتاح ۲۴ طرح بهداشتی و درمانی

پایگاه خبری دنیای اسرار دستان پُرِ وزیر بهداشت برای اصفهان، افتتاح ۲۴ طرح بهداشتی و درمانی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سفر سه روزه خود به استان اصفهان ۲۴ طرح بهداشتی و درمانی را افتتاح و علاوه بر بازدید از چندین بیمارستان و مرکز درمانی و داروسازی با دانشجویان دیدار کرد. به گزارش

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان