وقف برای امور ورزشی موجب شادابی و سلامتی روح و روان جامعه می شود

وقف برای امور ورزشی موجب شادابی و سلامتی روح و روان جامعه می شود

پایگاه خبری  دنیای اسرار وقف برای امور ورزشی موجب شادابی و سلامتی روح و روان جامعه می شود پیشکسوت ذوب آهن گفت: وقف برای امور ورزشی در ایجاد جامعه ای به دور از هرگونه اعتیاد و ترویج فرهنگ پهلوانی بسیار موثر و تاثیر گذار است. به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان