لالجین؛ شهری در همدان که بیکار ندارد

لالجین؛ شهری در همدان که بیکار ندارد

پایگاه خبری دنیای اسرا پایگاه خبری دنیای اسرار به نقل ازمهر: قدیمی ها می گویند لاله جین هم نامیده می شد یا لاله چین و یا لله جین. هر کسی تاریخچه نامش را به یک موضوعی پیوند می دهد اما هر چه هست اکنون شهری از همدان را به نام لالجین در همه دنیا می شناسند

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان