حضور هیئت‌های تجاری در بزرگترین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان

حضور هیئت‌های تجاری در بزرگترین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان

پایگاه خبری دنیای اسرار   دبیر اجرایی چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی عمران و ساختمان کیش خبر داد؛ حضور هیئت‌های تجاری در بزرگترین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان مطیع جهانی از حضور هیئت‌های تجاری در بزرگترین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان خبر داد و گفت: با برگزاری این نمایشگاه‌ها رکود از بخش مسکن خارج می‌شود. مطیع جهانی مدیر اجرایی

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان