صرفه جویی ۱۴۰۰ میلیارد ریالی در شرکت انتقال گاز ایران

صرفه جویی ۱۴۰۰ میلیارد ریالی در شرکت انتقال گاز ایران

پایگاه خبری دنیای اسرار -تبریز: صرفه جویی ۱۴۰۰ میلیارد ریالی در شرکت انتقال گاز ایران مدیر عامل شرکت انتقال گاز ایران گفت: از سال گذشته تاکنون با به کارگیری روش های نوین تعمیرات، بدون تخلیه گاز از خطوط لوله، از هدر رفت گاز طبیعی جلوگیری و بیش از یک هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال صرفه

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان