سید رسول هاشمیان خبر داد: ناژوان به قطب رویدادهای فرهنگی اصفهان تبدیل می شود

سید رسول هاشمیان خبر داد: ناژوان به قطب رویدادهای فرهنگی اصفهان تبدیل می شود

سید رسول هاشمیان خبر داد: ناژوان به قطب رویدادهای فرهنگی اصفهان تبدیل می شود به گزارش دنیای اسرار:سید رسول هاشمیان مدیر طرح ساماندهی ناژوان گفت: تا پایان سال جاری با برگزاری رویدادها و برنامه های مختلف فرهنگی هنری ، ناژوان به قطب فرهنگی شهر اصفهان تبدیل می شود . هاشمیان افزود: ویژه برنامه های فرهنگی