گزارش تصویری گلریزان  زندانیان محکوم مالی درشانزدهمین برنامه تلویزیونی یک شهر ضیافت

گزارش تصویری گلریزان زندانیان محکوم مالی درشانزدهمین برنامه تلویزیونی یک شهر ضیافت

گزارش تصویری گلریزان زندانیان محکوم مالی درشانزدهمین برنامه تلویزیونی یک شهر ضیافت به گزارش دنیای اسرار:درشانزدهمین روز از ماه مبارک رمضان دربرنامه یک شهرضیافت باحضور سرداراستکی فرمانده قرارگاه عملیاتی سیدالشهدامنطقه اصفهان -یزد وچهارمحال بختیاری وجمعی ازخیرین استان اصفهان زمینه آزادی چند زندانی محکوم مالی فراهم شد عکاس:احسان حسین آبادی

گزارش تصویری گلریزان در برنامه تلویزیونی یک شهر ضیافت

گزارش تصویری گلریزان در برنامه تلویزیونی یک شهر ضیافت

گزارش تصویری گلریزان در برنامه تلویزیونی یک شهر ضیافت به گزارش دنیای اسرار:همزمان با دومین شب از ماه مبارک رمضان  با اجرای برنامه تلویزیونی  یک شهرضیافت  برای آزادی زندانی محکوم مالی گلریزان شد. عکاس:احسان حسین آبادی

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان