به گزارش دنیای اسرار: رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان برخوار از پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصدی فاز اول طرح نهضت ملی مسکن شهر دولت‌آباد به تعداد ۸۱ واحد خبر داد.

صادق حاجی اظهار داشت: در حال حاضر طرح نهضت ملی مسکن شهر دولت آباد واقع در شهرستان برخوار در دو فاز در دست اجرا قرار دارد.

وی با بیان اینکه فاز اول این پروژه در مجموع بیش از ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد اذعان داشت: این فاز از طرح نهضت ملی مسکن شهر دولت آباد در ۹ بلوک جمعاً به تعداد ۸۱ واحد ساخته می‌شود که هم اکنون در مرحله سفتکاری است.

حاجی در خصوص وضعیت فاز دوم این پروژه بیان داشت: این فاز از پروژه در هفت بلوک و جمعاً به تعداد ۶۳ واحد ساخته می‌شود.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان برخوار خاطرنشان کرد: برای اجرای فاز دوم طرح نهضت ملی مسکن شهر دولت‌آباد پروانه ساختمانی به طور کامل اخذ شده و پیمانکار نیز انتخاب شده است.