به گزارش دنیای اسرار: وی با اشاره به اینکه ادارات نیز در بخش بهینه مصرف گازباید نهایت دقت را داشته باشند چرا که ادارات ویترین هستند و زمانی که  مردم ببینند که آن ها در مصرف انرژی صرفه جویی ندارند الگو گیری می کنند افزود:باید اداره ها و سازمان ها در بحث مصرف برق ، گاز و آب نهایت صرفه جویی را داشته باشند.
صالحی :مدیریت مصرف انرژی تعریف شده برای زمان و دوره خاصی نیست بلکه باید یاد بگیریم که انرژی های فسیلی در حال اتمام می باشد و باید بیش از گذشته درمیزان استفاده آن دقت لازم را داشته باشیم .
وی ابراز داشت :در ادارات سعی شود که درجه دمای محیط بین ۱۸ تا ۲۱ درجه نگه داشته شود و در ساعات غیر اداری سیستم های گرمایشی خاموش شود چرا که در بازرسی ها ی میدانی درصورت عدم رعایت اصول مصرف درست اخطارلازم داده می شود  و درنهایت قطع برق صورت می گیرد .
وی خاطر نشان کرد با بیان اینکه ۷۶ درصد معادل ۹۰۰ هزار مشترک ابن  شرکت را در بخش خانگی تشکیل می‌دهند گفت در حال حاضر ۲۸۰ هزار مشترک بخش خانگی معادل ۳۰ درصد جزو مشترکین پرمصرف هستند که در هر دوره به آنها یادآوری می شود تا مصرف خود را مطابق با الگوی مصرف کاهش دهند.
وی گفت :مشترکین می توانند با تماس با سامانه ۱۵۲۱ مشاوره های لازم را در خصوص کاهش مصرف برق از کارشناسان شرکت بگیرند و به منظور کنترل میزان برق مصرفی خود اقدامات لازم را انجام دهند .
صالحی با توجه به اینکه روزهای سردی را پشت سرگذرانیم  و  احتمالا پیش رو داریم گفت :به دلیل اینکه نیروگاههای برق از سوخت گاز استفاده می کنند نباید با بالا بردن درجه سیستم های گرمایشی (اسپیلیت )ها باعث فشار به نیروگاهها شویم که در نهایت در مصرف سوخت گاز مشکلات زیادی ایجاد شود
خبرنگار:علیرضاهژبری