مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان از تحقق جذب ۳۰۰۰ میلیارد ریال برای سامانه دوم آبرسانی اصفهان خبر داد.

به گزارش دنیای اسرار:حسن ساسانی اظهار داشت: در سال ۱۴۰۱ از محل اعتبارات شهرهای دارای تنش آبی حدود ۳۰۰۰ میلیارد ریال جذب و در حدود ۲۰ درصد در خط انتقال و حدود ۱۰ درصد در اجرای تصفیه خانه سامانه دوم آبرسانی پیشرفت وجود داشته است.

وی با بیان این که طرح توسعه آبرسانی به ۱۴ شهرستان استان اصفهان سامانه‌ای مکمل است، تصریح کرد: با تعریف فاز اضطراری درحین اجرای کل این پروژه، یک خط لوله تا مخزن نجف آباد و نیمی از یک استریم تصفیه خانه راه اندازی شد.

ساسانی با اشاره به این که در قالب طرح اضطراری در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ بخش‌هایی در حال اجرا در مدار بهره‌برداری قرار گرفت، خاطر نشان کرد: در حال حاضر از طریق یک رشته خط لوله ۱۶۰۰ میلی‌متری آب شرب به ظرفیت بیش از ۲ متر مکعب بر ثانیه خروجی از تصفیه‌خانه به مخزن نجف‌آباد منتقل می شود.

وی ادامه داد: در واقع سامانه دوم آبرسانی، تأمین کننده کمبود آب شرب جمعیت بیش از ۵٫۵ میلیون نفری تحت پوشش این طرح است که سامانه آبرسانی موجود اصفهان به تنهایی قابلیت تأمین آن را نداشته و این کمبود تا افق سال ۱۴۱۰ جبران خواهد شد.