واحد سیمای اصفهان جایگاه مناسبی درکشور ندارد /مخالف آنتن فروشی هستیم

واحد سیمای اصفهان جایگاه مناسبی درکشور ندارد /مخالف آنتن فروشی هستیم

مدیرکل صدا و سیمای استان اصفهان:  واحد سیمای اصفهان جایگاه مناسبی درکشور ندارد /مخالف آنتن فروشی هستیم  مدیرکل صدا و سیمای اصفهان گفت: در رتبه بندی های کشور، واحد سیمای اصفهان در جایگاه نهم قرار دارد و در این رتبه ‌بندی ‌در جایگاهی که باید باشیم، نیستیم دنیای اسرار:بهرام عبدالحسینی بعدازظهر سه شنبه درنشست خبری