رکورد بالای سرعت بازسازی شبکه فرسوده فاضلاب کلان شهر اصفهان

رکورد بالای سرعت بازسازی شبکه فرسوده فاضلاب کلان شهر اصفهان

پایگاه خبری دنیای اسرار مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان : رکورد بالای سرعت بازسازی شبکه فرسوده فاضلاب کلان شهر اصفهان   مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان پیرامون بازسازی شبکه فرسوده فاضلاب  اصفهان گفت:  از ۳ هزار و ۷۰۰ کیلو متر شبکه فاضلاب شهر اصفهان ، حدود ۲۴۰ کیلومتر آن را  خطوط اصلی

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان