دسته بندی:

تغییر و تحول قانون مند و دقیق شورا و شهرداری در اولویت وزارت کشور

جمالی نژاد اعلام کرد؛ تغییر و تحول قانون مند و دقیق شورا و شهرداری در اولویت وزارت کشور معاون و عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

با ایجاد فضای سبز باید خطر ریزگردها را کاهش داد

پایگاه خبریب دنیای اسرار -بروجرد: فرماندار بروجرد: با ایجاد فضای سبز باید خطر ریزگردها را کاهش داد معاون استاندار و فرماندار ویژه بروجرد گفت: باید با افزایش سطح فضای سبز ادامه خبر

منتشر شده در