درگذشت نابهنگام سرپرست و هنرمند سیرک امپراطور

درگذشت نابهنگام سرپرست و هنرمند سیرک امپراطور

درگذشت نابهنگام سرپرست و هنرمند سیرک امپراطور به گزارش پایگاه خبری دنیای اسرار :استاد محمد حیدری بنیانگذار حرکت نمایشی مهیج سه اره برقی روشن در جهان به رحمت خدا رفتمحمد حیدری جوان ۳۰ ساله در اثر سانحه تصادف در جاده بهارستان اصفهان به دیار ابدی پیوست و در این سانحه تصادف هنرمند دیگری هم بود