تولید ریل ، یکی از دستاوردهای کشور پس از پیروزی انقلاب است

تولید ریل ، یکی از دستاوردهای کشور پس از پیروزی انقلاب است

پایگاه خبری دنیای اسرار: مدیر کل صدا و سیمای استان اصفهان : تولید ریل ، یکی از دستاوردهای کشور پس از پیروزی انقلاب است بهرام عبدالحسینی مدیر کل صدا و سیمای استان اصفهان و هیات همراه سه شنبه با حضور در ذوب آهن ، ضمن بازدید از خط تولید و پروژه های توسعه به ویژه

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان