پیوستن اصفهان به ائتلاف اخذ بودجه بین المللی برای توسعه دوچرخه سواری

پیوستن اصفهان به ائتلاف اخذ بودجه بین المللی برای توسعه دوچرخه سواری

پایگاه خبری دنیای اسرار: معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان خبر داد: پیوستن اصفهان به ائتلاف اخذ بودجه بین المللی برای توسعه دوچرخه سواری معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان با اشاره به پیوستن اصفهان به ائتلاف اخذ بودجه بین المللی با هدف توسعه دوچرخه سواری در سطح شهرهای کشور گفت:

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان