دسته بندی:

تفاهم نامه همکاری بین آموزش و پرورش و شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان در امر سازگاری با کم آبی

پایگاه خبری دنیای اسرار با حضور استاندار منعقد شد: تفاهم نامه همکاری بین آموزش و پرورش و شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان در امر سازگاری با کم آبی مدیرعامل ادامه خبر

منتشر شده در