تفاهم نامه همکاری بین آموزش و پرورش و شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان در امر سازگاری با کم آبی

تفاهم نامه همکاری بین آموزش و پرورش و شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان در امر سازگاری با کم آبی

پایگاه خبری دنیای اسرار با حضور استاندار منعقد شد: تفاهم نامه همکاری بین آموزش و پرورش و شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان در امر سازگاری با کم آبی مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان گفت: با حضور استاندار به منظور  استفاده از توانمندیهای اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در بهینه سازی مصرف آب

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان