دسته بندی:

شرایط تامین برق مشاغل جایگزین در شرق اصفهان تامین شد

به گزارش دنیای اسرار:در راستای کمک به کشاورزان شرق اصفهان که از خشکسالی سالهای گذشته آسیب دیدند شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با احداث ۳۰ کیلومتر شبکه فشار متوسط با ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

با شیوع کرونا و خانه نشینی مردم افزایش مصرف برق نداشتیم

به گزارش دنیای اسرار:محمد علی‌اکبری مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان  به قرائت کنتورهای برق  در شرایط شیوع ویروس کرونا  به دوروش اشاره کرد و گفت : با وجود ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

سامانه های هوشمند امکان دور کاری را برای کارکنان اتفاقات برق( ۱۲۱ ) فراهم نمود

سامانه های هوشمند امکان دور کاری را برای کارکنان اتفاقات برق( ۱۲۱ ) فراهم نمود   به گزارش دنیای اسرار:شرکت توزیع برق اصفهان  با توجه به چشم انداز ۱۴۰۵ بسترها ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

۱۰۰۰ مشترک در امور برق شمال غرب برق دارشدند

۱۰۰۰مشترک در امور برق شمال غرب  برق دارشدند کیفیت بالای برق رسانی در خانه های کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به گزارش دنیای اسرار:مهندس داریوش باروتی مدیر امور برق شمال ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

برق پایدار با ایجاد زیرساخت های استاندارد در جنوب غرب اصفهان

برقپایدار با ایجاد زیرساخت های استاندارد در جنوب غرب اصفهان مهندس  ایرج مصیب مدیر امور برق جنوب غرب به بازسازیوبهینه سازی شبکه های این امور اشاره کرد و گفت : ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

پویش«الف،ب،ایران» با هدف بهره برداری از ۳۳ هزار میلیارد تومان طرح آب و برق

پویش«الف،ب،ایران» با هدف بهره برداری از ۳۳ هزار میلیارد تومان طرح آب و برق به گزارش دنیای اسرار:پویش الف –ب- ایران” با هدف بهره برداری از ۳۳ هزار میلیارد تومان ادامه خبر

منتشر شده در