صادرات فرآورده‌های دامی اصفهان به ۲۱ کشور/ ۷۰  ناظر شرعی در کشتارگاه های اصفهان فعالیت می کنند

صادرات فرآورده‌های دامی اصفهان به ۲۱ کشور/ ۷۰ ناظر شرعی در کشتارگاه های اصفهان فعالیت می کنند

پایگاه خبری دنیای اسرار مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان: صادرات فرآورده‌های دامی اصفهان به ۲۱ کشور/۷۰  ناظر شرعی در کشتارگاه های اصفهان فعالیت می کنند به گزارش دنیای اسرار،شهرام موحدی  به مناسبت روز دامپزشکیدر جمع اصحاب رسانه اظهار داشت: امنیت غذایی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های همه کشورها اعم از توسعه‌یافته، در حال توسعه و فقیر است و

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان